رنگ بندی فرش:

رنگ بندی فرش

رنگ بندی فرش ماشینی و فرش دستباف

فرش گل برجسته:

فرش گل برجسته

هر چیزی که در مورد فرش گل برجسته باید بدانید

سه راه کار تضمینی برق انداختن فرش:

برق انداختن فرش: چرا فرشتان را کهنه می کنید؟ متاسفانه ما تا جنس تازه و نویی می خریم درست و به جا قدر آن را نمی دانیم و زمانی به فکر می افتیم که جنسمان را کهنه کرده باشیم و در صدد نو کردن و تمیزی آن می کوشیم. پس بهترین راهی که وسایل بخصوص فرش نو می ماند این است که از ابتدا از آن ها مراقبت کنیم و

خرید آسان فرش:

خرید آسان فرش

هر آنچه در مورد خرید آسان فرش باید دانست

نگه داری اصولی فرش در خانه:

چگونه از فرشمان مراقبت کنیم؟

مراقبت از فرش نگه داری اصولی فرش در خانه: فرش نیز مانند هر وسایل دیگری به مروز زمان و بخصوص اینکه به درستی نگه داری نشود فرسوده و کهنه می شود. باتوجه به ارزش بالای فرش و نیز قیمت بالای فرش ها بهتر است سعی کنید هرچه بهتر و هرچه بیشتر از فرشتان مراقبت کنید. در این مقاله چند تکنیک اصولی نگه داری  مراقبت از فرش را خدمت شما عزیزان