تابلو فرش تندیس

تابلو فرش تندیس:

تابلوفرش تندیس یا همان تابلو فرش مجسمه ، که این نوع طرح به دو صورت چاپ سطحی و چاپ کلاریس(چاپ عمقی) در دست تولید هست.

که طرح آوای فرشتگان ، طرح فرشته را نیز می توان در همین دسته بندی قرار داد.

مزیت این دو نوع چاپ ، یعنی چاپ سطحی و چاپ کلاریس(چاپ عمقی)

نسبت به نوع بافتی که در این نوع بافت به علت آنکه  نهایتا ده رنگ وجود دارد کیفیت و وضوح تصویر آن نسبت به دو نوع چاپ سطحی و عمقی کمتر هست

مزیت دیگر این دو نوع بافت:

به کوتاه شدن زمان آماده سازی آن می توان اشاره نمود.

هیچ محصولی یافت نشد.