تابلو فرش آیه قرانی

مشاهده همه 12 نتیجه

تابلو فرش آیه قرانی را می توان به دسته بندی های زیر تقسیم کرد:

  • تابلو فرش چهار قل
  • تابلو فرش صلوات
  • تابلو فرش وان یکاد
  • تابلو فرش آیت الکرسیکه تمام تابلو فرش های آیه قرانی در سه نوع چاپ قابل عرضه به بازار می باشند:
  • چاپ سطحی : در این نوع چاپ فقط روی فرش چاپ انجام میشود و دل فرش سفید هست
  • چاپ کلاریس: در این نوع از چاپ ، رنگ تا انتهای نخ نفوذ کرده و دیگر دل فرش سفید نیست.
  • نوع بافتی : که در این نوع از بافت به خاطره محدودیت رنگی که دارد کیفیت و وضوح تصویر آن به اندازه چاپ سطحی و کلاریس نمی باشد