نمایش 1–12 از 18 نتیجه

تابلو فرش چاپی وان یکاد کد 120

384,000 تومان1,453,000 تومان

تابلو فرش چاپی ایت الکرسی

384,000 تومان1,453,000 تومان

تابلو فرش چاپی وان یکاد

384,000 تومان1,453,000 تومان

تابلو فرش چاپی وان یکاد

384,000 تومان1,453,000 تومان

تابلو فرش چاپی وان یکاد

384,000 تومان1,453,000 تومان

تابلو فرش چاپی وان یکاد

384,000 تومان1,453,000 تومان

تابلو فرش چاپی چهار قل

384,000 تومان1,453,000 تومان

تابلو فرش چاپی چهار قل

384,000 تومان1,453,000 تومان

تابلو فرش چاپی وان یکاد

384,000 تومان1,453,000 تومان

تابلو فرش چاپی وان یکاد

384,000 تومان1,453,000 تومان

تابلو فرش چاپی صلوات

384,000 تومان1,453,000 تومان

تابلو فرش چاپی ایت الکرسی

384,000 تومان1,453,000 تومان

تابلو فرش آیه قرانی در بازار مدل های مختلفی از نظر جنس وجود دارد

  • تابلو فرش های صد در صد اکریلیک
    تصویر ی کم نسبت به تابلو فرش های پلی استر مات تر هستند
  • تابلو فرش های پلی استر
    تابلو فرش های پلی استری به تابلو فرش های دستبافت نزدیک تر هستند

تابلو فرش های آیه قرانی که با بافت انجام میشوند و دستگاه های بافندگی همزمان دوتا فرش رو با هم بافت میکنند
که اصطلاحا به خاب زیر و رو معروف است

در این حالت تابلو فرش یکی نوشته ها راست به چپ است و دیگری چپ به راست

خاب زیر را با دستگاه و چسب به صورت خاب رو دوباره تغییر میدهند که این تابلو فرش قیمتش با تابلو فرش ابه های قرانی کمتر است