تابلو فرش آیه قرانی

نمایش 1–12 از 18 نتیجه

تابلو فرش آیه قرانی در بازار مدل های مختلفی از نظر جنس وجود دارد

  • تابلو فرش های صد در صد اکریلیک
    تصویر ی کم نسبت به تابلو فرش های پلی استر مات تر هستند
  • تابلو فرش های پلی استر
    تابلو فرش های پلی استری به تابلو فرش های دستبافت نزدیک تر هستند

تابلو فرش های آیه قرانی که با بافت انجام میشوند و دستگاه های بافندگی همزمان دوتا فرش رو با هم بافت میکنند
که اصطلاحا به خاب زیر و رو معروف است

در این حالت تابلو فرش یکی نوشته ها راست به چپ است و دیگری چپ به راست

خاب زیر را با دستگاه و چسب به صورت خاب رو دوباره تغییر میدهند که این تابلو فرش قیمتش با تابلو فرش ابه های قرانی کمتر است