نمایش 1–12 از 112 نتیجه

تابلو فرش کلاریس طرح طاووس

487,000 تومان1,437,000 تومان

تابلو فرش کلاریس طرح گله گرگ ها

487,000 تومان1,437,000 تومان

تابلو فرش کلاریس طرح گله اسب

487,000 تومان1,437,000 تومان

تابلو فرش کلاریس طرح گله اسب های وحشی

487,000 تومان1,437,000 تومان

تابلو فرش کلاریس طرح غاز

487,000 تومان1,437,000 تومان

تابلو فرش کلاریس طرح ببر وحشی

487,000 تومان1,437,000 تومان

تابلو فرش کلاریس طرح اسب کوهستان

487,000 تومان1,437,000 تومان

تابلو فرش کلاریس طرح ببر

487,000 تومان1,437,000 تومان

تابلو فرش کلاریس طرح اسب ترکمن

487,000 تومان1,437,000 تومان

تابلو فرش کلاریس طرح اسب وحشی

487,000 تومان1,437,000 تومان

تابلو فرش کلاریس طرح شیر و بچه شیر

487,000 تومان1,437,000 تومان

تابلو فرش کلاریس طرح شام آخر

487,000 تومان1,437,000 تومان

تابلو فرش کوچه باغ را میتوان از جهت های مختلف تقسیم بندی کرد:

 • شانه فرش:
  تابلو فرش ها در شانه های 700، 1000، 1200 بافت و چاپ میشوند
 • تراکم فرش
  تابلو فرش ها از نظر تراکم میتوان از 2250 تا 3600 بیان کرد که نسبت به شانه تراکم تغییر میکند
 • نوع بافت و چاپ
  تابلو فرش ها از نظر بافت و چاپ به سه دسته اصلی تقسیم میشوند که روش مرسوم و اولیه بافت با دستگاه های بافندگی میباشد
  که هشت تا ده رنگ میباشد که از نظر کیفیت رنگی و زیبایی به اندازه تابلو فرش های چاپی نمیباشد
  تابلو فرش های چاپ سطحی از نظر کیفیت به دستبافت خیلی نزدیک تر هست ولی در نخ سفید میباشد
  تابلو فرش های چاپ عمقی یا کلاریس از نظر رنگی محدودیت رنگی ندارد و از نظر رنگ تا انتهای نخ نفوذ میکند و به تابلو فرش های دستبافت شباهت بیشتری دارد

تابلو فرش کوچه باغ تنوع همانند تابلو فرش های دستبافت از تنوع بالایی برخودار است
تا در انتخاب با اطمینان خاطری بیشتر خرید انجام شود