نمایش دادن همه 75 نتیجه

نمایش سایدبار

فرش ۷۰۰ شانه ماشینی زمینه خاکستری SH-718

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه کاشان زمینه خاکستری SH-717

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه کاشان زمینه قهوه ای SH-716

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه کاشان زمینه سرمه ای SH-715

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه کاشان زمینه خاکستری SH-714

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ماشینی ۷۰۰ شانه زمینه کرم SH-713

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ماشینی ۷۰۰ شانه خاکستری SH-712

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ماشینی ۷۰۰ شانه زمینه قهوه ای SH-711

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ماشینی ۷۰۰ شانه قرمز SH-710

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ماشینی ۷۰۰ شانه سرمه ای SH-709

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ماشینی ۷۰۰ شانه زمینه کرم SH-708

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ماشینی ۷۰۰ شانه خاکستری SH-707

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه ماشینی خاکستری SH-706

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه زمینه سرمه ای SH-705

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه زمینه خاکستری SH-704

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه زمینه سرمه ای SH-703

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه زمینه سرمه ای SH-702

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه زمینه نسکافه ای SH-701

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه شهیاد فیروزه ای FL700-355

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه شهیاد سرمه ای FL700-354

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه افشان هلن سرمه ای FL700-353

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه ناردون فیروزه ای FL700-352

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه ناردون سرمه ای FL700-351

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه سیرنگ سرمه ای FL700-350

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه سیرنگ فیروزه ای FL700-349

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه گلرخ کرم FL700-348

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه گلرخ سرمه ای FL700-347

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه گل آفرین کرم FL700-346

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه گل آفرین سر مه ای FL700-345

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه هالیدی کرم FL700-344

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه هالیدی سرمه ای FL700-343

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه لوتوس کرم FL700-342

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه لوتوس سرمه ای FL700-341

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه گلرخ کرم FL700-340

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه گلرخ سرمه ای FL700-339

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه باغ ملک فیروزه ای FL700-338

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه باغ ملک سرمه ای FL700-337

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه هیوا فیروزه ای FL700-336

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه هیوا سرمه ای FL700-335

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه مهرسا سرمه ای FL700-334

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه مهرسا کرم FL700-333

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه اصفهان سرمه ای FL700-332

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه اصفهان کرم FL700-331

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه حوض نقره سرمه ای FL700-330

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه حوض نقره فیروزه ای FL700-329

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه چکاوک کرم FL700-328

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه چکاوک سرمه ای FL700-327

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه نیلا فیروزه ای FL700-326

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه نیلا سرمه ای FL700-325

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه نیلا کرم FL700-324

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه شهرزاد فیروزه ای FL700-323

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه شهرزاد سرمه ای FL700-322

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه خشتی سرمه ای FL700-321

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه خشتی کرم FL700-320

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه پانیذ سرمه ای FL700-319

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه پانیذ فیروزه ای FL700-318

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه باغ معلق کرم FL700-317

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه باغ معلق سرمه ای FL700-316

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه خزان کرم FL700-315

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه خزان سرمه ای FL700-315

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه چشمه فیروزه ای FL700-314

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه چشمه سرمه ای FL700-313

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه هلیا سرمه ای FL700-312

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه هلیا کرم FL700-311

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه آرزو کرم FL700-310

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه مانا سرمه ای FL700-309

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه مانا فیروزه ای FL700-308

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه شیدا سرمه ای FL700-307

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه شیدا فیروزه ای FL700-306

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه افشان کرشمه کرم FL700-305

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه افشان کرشمه سرمه ای FL700-304

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه افشان سرمه ای FL700-303

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه افشان کرم FL700-302

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه لوکس آبی FL700-301

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ۷۰۰ شانه لوکس سرمه ای FL700-300

703,000 تومان7,096,000 تومان

فرش ماشینی 700 شانه چیست؟

در واقع باید گفت که هر چه شانه یک فرش بیشتر باشد فرش ریز بافت تر و زیباتر به نظر می رسد

هر چه تراکم فرش بیشتر می شود از ضخامت آن کم می شود
زیرا برای اینکه طرح و نقش فرش پیدا باشد از خاب آن کم می کنند تا زیبایی و جلوه  آن پیدا باشد

 نخ خاب: 

درفرش ماشینی 700 شانه نخ خابی باارتفاعی بلند نسبت به فرش های 1200 شانه و 1500 شانه که حدود 12میلیمتر است دارد.

مقایسه قیمت و تراکم:

فرش 700 شانه ماشینی با تراکمی های مختلفی از جمله 1500 و 2100 و در آخر 2550 به بازار عرضه شد که هرچه تراکم آن بیشتر باشد از قیمت بیشتری برخوداراست .

که بهترین تراکم برا این نوع فرش همان 2550 می باشد که استاندار است.
فرش 700 شانه در اندزه های 12 و 9 و 6 متری تولید می شود که اندزه های استانداراین فرش می باشد که اگر سایز های دیگری را مشتریان بخواهند هم قابل تولید می باشد.

دستگاه های بافت این نوع فرش ها معمولا HCPهستن که در قالب 8 رنگ و 10 رنگ تولید میشوندکه هرچه تعداد رنگ بیشتر باشد از ضخامت فرش کاسته می شود ولی زیبایی را با خود دارد.

مجموعه فرش ونیز کاشان تمام تلاش خود را به کار گرفته تا محصولاتی با بهترین کیفیت عرضه کند
که انواع فرش ها با در نظر گرفتن سلایق گوناگون
به صورت طرح سنتی ، کلاسیک و فانتزی عرضه می شود
یکی از عوامل موثر در محبوب بودن فرش کاشان
کیفیت بالای فرش می باشد الیافی که در بافت فرش مورد استفاده قرار می گیرد
مهم ترین عوامل آن هستند.
یکی از پرفروش ترین محصولات در فرش می توان به فرش ماشینی 700 شانه اشاره کرد
که به دلیل کیفیت مناسب و ارزان تر بودن
و همچنین تنوع در طرح و رنگ مورد استقبال مردم نسبت به سایر فرش ها قرار گرفته است
امروزه شاهد آن هستیم که با پیشرفت صنعت در فرش ماشینی
انواع فرش های 500 شانه ، 700 شانه ، 1000 شانه و 1200 شانه بافت و تولید می شوند
که فرش های 1000 شانه و 1200 شانه نسبت
به فرش های 500 شانه و 700 شانه ظرافت و زیبایی بیشتری دارند